Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA w klasach 1-3

8.00 – 8.30    przyjście do szkoły

8.30 – 12.00   spotkanie w kręgu, praca własna, drugie śniadanie

12.00 – 13.00  spacer/zajęcia sportowo-ruchowe

13.00 – 13.30  obiad

13.30 – 14.30  zajęcia szkolne / praca z materiałem / religia

14.30 – 17.00  świetlica oraz zajęcia dodatkowe

Skip to content