Szkoła Montessori

Różnice pomiędzy szkołą Montessori, a szkołą tradycyjną.

Metoda Montessori jest wynikiem ogromnej liczby godzin obserwacji i badań na temat najlepszych sposobów nauki dla dziecka w odpowiednim czasie.

W szkole Montessori dzieci, zamiast uczyć się z podręczników, uczą się w oparciu o materiały i zadania Montessori zaprojektowane przez nauczyciela.

Nauka odbywa się w okresach pracy trwających do trzech godzin, a nie czterdziestu pięciu minut lekcji z krótkimi przerwami.

Ogólne różnice:

Szkoły Montessori:

Szkoły tradycyjne:

 • Kładziony jest nacisk na zrozumienie

Kładziony jest nacisk na uczenie się na pamięć

 • Dzieci są w różnym wieku

Dzieci są w tym samym wieku

 • Podejście do nauczania głównie indywidualne

Podejście do nauczania głównie grupowe

 • Kładziony jest nacisk na tworzenie relacji społecznych

Kładziony jest nacisk na mechaniczne zachowania społeczne

Nauka

Szkoły Montessori:

Szkoły tradycyjne:

 • Dziecko otrzymuje odpowiedni czas na zakończenie zadania

Określony czas przeznaczony na wykonanie zadania

 • Tempo nauki wyznaczone indywidualnie przez ucznia

Tempo nauki narzucone przez grupę

 • Wewnętrzne wzmocnienie sukcesu naukowego

Zewnętrzne wzmocnienie sukcesu naukowego

 • Osobiste uczucia postępu lub jego brak

Nagrody i kary

 • Dziecko pracuje swobodnie w klasie

Zazwyczaj przypisane stałe miejsce w klasie

 • Uczestnictwo w grupie jest kwestią wyboru

Wymagane jest uczestnictwo w grupie

 • Nauka samodzielności poprzez materiały oparte na postrzeganiu zmysłowym

Nauka samodzielności pozostawiona rodzicom

Nauczyciel

Szkoły Montessori:

Szkoły tradycyjne:

 • Materiały pozwalające na samonauczanie pomagają dziecku uczyć się pojęć

Nauczyciel uczy dziecko pojęć

 • Nauczyciel zachęca do współpracy w nauczaniu

Nauczanie prowadzone jest przez nauczyciela

 • Dziecko wybiera własną pracę

Nauczyciel przydziela pracę

 • Dziecko odkrywa swoje błędy

Nauczyciel wskazuje błędy dziecka

 • Nauczyciel sprawuje funkcję przewodnika klasy

Nauczyciel sprawuje kontrolę nad klasą

 • Środowisko oraz metoda zachęcają do samodyscypliny

Dyscyplina skupia się wyłącznie w gestii nauczyciela

Matematyka Montessori

Skip to content