UA-73773857-1

„100 tras edukacyjnych pomostem współpracy regionalnej. Koalicje dla Niepodległej”

Nasza szkoła została partnerem w Programie Dotacyjnym ” 100 tras edukacyjnych pomostem współpracy regionalnej. Koalicje dla Niepodległej”.

Bierzemy udział w akcji „100 tras edukacyjnych pomostem współpracy regionalnej. Koalicje dla Niepodległej”

WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK – LISTOPAD 2019

Kraków, Wieliczka, Zielonki, Ochotnica, Wolbrom, Rumia

Wszystkie działania z tym związane są dofinansowane ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

KOORDYNATOR PROGRAMU
Fundacja Wspierająca Prawidłowy Rozwój Dzieci i Młodzieży „Rośnij Zdrowo” Organizacja Pożytku Publicznego

Dodaj komentarz